Съгласно §5 от Наредбата за изменение и допълнение (ДВ, бр. 75 от 9.9.2014 г.) на Наредба № 42/8.12.2004 за въвеждане на Международната класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето (ДВ, бр.111 от 2004 г., изм. и доп., бр. 103 от 2012 г.), публикуваме адаптиран вариант на Австралийската класификация на медицинските процедури (АКМП).

                 Кодираща система на медицинските процедури (КСМП), версия 2017 година в                         WORD и ЕXCEL формат

Табуларен лист на медицинските процедури-версия 2017 г.

Азбучен индекс на медицинските процедури – версия 2017 г.

Табуларен лист на медицинските процедури – българска ревизия

Табуларен лист на медицинските процедури - българска ревизия в  WORD  и ЕXCEL формат

Азбучен индекс на медицинските процедури – българска ревизия

Наръчник на потребителя за кодиране на диагнози и процедури – българска ревизия

Трансферираща (мапираща) таблица- клинични пътеки по НРД

Подробна мапираща (трансферираща) таблица на всички кодове от МКБ9 КМ към АКМП (един към един код)

Работен вариант на нови кодове в Табуларен лист на АКМП  в  WORD и EXCEL формат

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че съгласно „Договор за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на класификационната система ar-drg“ (Ратифициран със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 14 декември 2011 г. - ДВ, бр. 102 от 2011 г. В сила от 1 февруари 2012 г., издаден от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2012 г.) Австралийският съюз е предоставил на Лицензополучателя неизключителен лиценз върху:
(а) употреба на лицензирания материал;
(б) копиране на лицензирания материал;
(в) писмен превод на лицензирания материал;
(г) разработване на лицензирания материал;
(д) доставка на лицензирания материал на трети страни, и
(е) предоставяне на под-лиценз на трети страни върху лицензирания материал.
Срок на лиценза – съгласно клауза 10.1 лицензът започва да тече от началната дата и е безсрочен.
В тази връзка всяко ползване, печатане, възпроизвеждане или промяна, както и включването им в софтуерни продукти, без изричното уведомяване и съгласие на лицензополучателя на публикуваните от НЦОЗА материали, както следва, е неправомерно.

Търсене в МКБ9 КМ / АКМП

Прочети още...

Вие сте тук:Home Класификатори