В. „Труд”, 15.06.2018 г.

Съществен проблем за здравната система в България е недостигът на кадри в Националните центрове, работещи в областта на общественото здраве. Това заяви доц. Христо Хинков, директор на НЦОЗА. Той настоя за изключително спешни мерки за увеличаване на финансирането, което може да доведе като начало до задържане на квалифицирания персонал и до наемането на млади високообразовани специалисти. Според него, ако се запази сегашното положение, през следващите 10-15 г. системата на общественото здраве ще изпадне в затруднение да функционира и да изпълнява в пълен обхват своите дейности.
Целия материал можете да прочетете тук

В. „24 часа”, 13.06.2018 г.

Естественият прираст на населението бележи все по-голям спад и България постепенно губи своето население, но има трайна тенденция за повишаване на средната продължителност на живота, каза доц. Христо Хинков, директор на НЦОЗА, на кръгла маса „Здравето на българите през 21 век - тенденции и предизвикателства“. В периода 2001-2015 г. разходите за здравеопазване нарастват с 450 процента. Динамиката на здравно-демографските показатели обаче не се променя особено, а причините за това са недостатъчната ефективност на здравната система, терапевтичния процес е фрагментиран, а финансирането не е обвързано с показаните резултати.
Цялата информация можете да прочетете тук

В. „Монитор”, 13.06.2018


Нивото на детска смъртност в България е два пъти по-високо в сравнение със страните от Европейския съюз. Това съобщи доц. Христо Хинков, директор на Националния център по обществено здраве и анализи, по време на кръгла маса „Здравето на българите през 21 век - тенденции и предизвикателства“.
Детската смъртност в България е 6.5 на 1000 живородени деца, докато в ЕС е 3.6 на 1000 живородени. По думите на доц. Хинков раждаемостта в страната ни намалява, а общата смъртност е доста негативен показател, като в Европейския съюз той е много по-нисък.
Цялата информация можете да прочетете тук

news.bg, 13.06.2018

Необходимо е устойчиво развитие на общественото здраве за подобряване на здравно-демографските показатели на българите. Това е изводът от кръгла маса, провела се в Народното събрание и посветена на здравето на българите през 21-ви век.
Според директора на НЦОЗА доц. Христо Хинков цялата система е насочена изключително към лечебна дейност, но процесът на активно лечение не е обвързан с получените резултати и липсва проследяване на пациента във всички етапи на лечението.
Цялата информация можете да видите тук

Zdrave.net, 13.06.2018 г.

Без мерки до 5-10 години системата на обществено здравеопазване ще изпадне в затруднение да функционира. За това предупреди директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков по време на кръгла маса, организирана от Центъра, на тема „Здравето на българите през 21 век – тенденции и предизвикателства“.
Той посочи, че от 2011 година е налице сериозен спад в средствата за национални програми за обществено здраве, като отбеляза, че преди 7 години те са били в размер на 7,4 млн. лв., докато през 2016 възлизат на 2,8 млн.лв. Той изтъкна и че самото изпълнение на програмите няма устойчив и системен характер.
Цялата информация можете да прочетете тук

Нова ТВ, Новини, 9.06.2018 г.

Азбестът от години е забранен за производство, внос и употреба в строителството у нас, въпреки това той е наличен в по-старото строителство. „В много случаи азбестът остава неизвестен и хората в контакт с него биха могли да бъдат експонирани без дори да подозират”, каза Савина Димитрова от отдел „Химични фактори” в НЦОЗА. Милиони хора по света умират от рак, предизвикан от вдишване на невидимите азбестови влакна.
Целия репортаж можете да видите тук

Вие сте тук:Home В медиите