Учебна дейност

Националната агенция по оценяване и акредитация проведе оценяване по процедури за програмна акредитация на докторски програми в Националния център по обществено здраве и анализи.

НЦОЗА получи акредитация за следните докторски програми:

Професионално направление „7.1 Медицина“

Докторска програма „Социална медицина и здравен мениджмънт“

Срок на акредитацията - 27.10.2022 г.

Докторска програма „Токсикология“

Срок на акредитацията - 27.10.2021 г.

Докторска програма „Хигиена“

Срок на акредитацията - 23.02.2021 г.

Докторска програма „Хранене и диететика“

Срок на акредитацията - 23.02.2021 г.

Съобщения относно промени в курсове от Учебната програма на НЦОЗА

Уведомяваме Ви, че курс с код 2.3.2.2. „Ранно диагностициране, интервенции и терапия на тревожните разстройства и депресия в общата практика“ от програмата на НЦОЗА за 2017 г няма да се проведе.

Уведомяваме Ви, че курс с код 3.2.1.2. „Определяне на свободен кристален силициев диоксид във въздуха на работната среда“ от програмата на НЦОЗА за 2017 г. няма да се проведе.

Вие сте тук:Home Учебна дейност